Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 198
Toàn hệ thống: 1218
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo cho các bạn sinh viên hệ niên chế khóa 2007 về trước biết lịch học lại học kỳ 3 năm học 2012 – 2013. 

Sinh viên download lịch họcdanh sách tại đây

Số lần xem trang: 12267
Điều chỉnh lần cuối: 06-10-2013

Thông tin tốt nghiệp

Quyết định tốt nghiệp tháng 09 năm 2019 (29-10-2019)

Lịch thi học lại cho sinh viên hệ niên chế đăng ký môn học trong Học kỳ 2 học 2012-2013 (07-03-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba chín ba ba

Xem trả lời của bạn !