Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 230
Toàn hệ thống: 1598
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến


Trưởng Phòng Đào tạo: TS. Võ Thái Dân    

 

 

 

Phó Trưởng phòng Đào tạo: ThS. Trần Quốc Việt

 

 
Tổ Quản lý kết quả học tập
ThS. Nguyễn Minh X. Hương - Tổ Trưởng  
Huỳnh Thị Thanh Trúc - CTCĐ Bộ phận
Nguyễn Thị Hoàng Tú 
 
 
Tổ Văn phòng và Liên kết Đào tạo
ThS. Nguyễn Lý Bằng - Tổ trưởng
Lê Minh Quang - P. CTCĐ Bộ phận - Thư ký
Trần Thị Thơ
 
 
Tổ Kế hoạch - Thống kê
ThS.Nguyễn Văn Cường - Tổ Trưởng
ThS. Trần Thị Vân Anh
Nguyễn Lê Trúc Linh
ThS. Lê Thị Minh Trúc
 
Tổ Ứng dụng CNTT
Khương Lâm Minh Tuấn - Tổ trưởng
Bùi Hữu Chất
ThS. Trần Thị Kim Hà
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu ba chín năm

Xem trả lời của bạn !