Thống kê


Đang xem 405
Toàn hệ thống: 1517
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Môn: Tiếng Anh không chuyên
 
I. Thông tin chung về môn học
Ngoại ngữ nói chung, và tiếng Anh nói riêng là một công cụ giao tế, tiếp thu nhanh nền văn hóa khoa học của thế giới, nâng cao tri thức Việt ngữ và góp phần tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị quốc tế.
Việc thông báo chức năng giao tiếp của ngôn ngữ cũng như cung cấp lý thuyết chỉ để nhằm giúp sinh viên hiểu rõ và ý thức được ngôn ngữ đang rèn luyện, từ đó giúp cho việc ghi nhớ và tái sử dụng ngôn ngữ đã học đạt thêm hiệu quả trong học tập và trong nghiên cứu.
 
II. Mục tiêu của môn học
-         Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được :
+ Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp
+ Đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành
+ Rèn luyện tốt các kỹ năng chính trong yêu cầu học tiếng (Đọc-Nói- Nghe- Viết).
-         Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được :
+ Có khả năng chuyển tải được những thông tin cần thiết (khả năng dịch thuật)
+ Phát huy được vốn ngoại ngữ của bản thân.
-     Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được :
+ Yêu thích môn học.
            + Cố gắng trau giồi rèn luyện các kỹ năng của môn học.
            + Nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của môn học.
 
III. Tóm tắt nội dung môn học
Để đáp ứng được các mục tiêu nêu trên, nội dung môn học bao gồm  việc thực hiện đủ 4 kỹ năng chính trong việc học ngoại ngữ.Mỗi bài học  sẽ giúp sinh viên tích lũy và củng cố được vốn từ vựng cần thiết theo từng chủ đề của bài khóa.
Phần thực hành tiếng- sẽ giới thiệu các cấu trúc mẫu tạo cơ hội cho sinh viên thực hành và bổ sung thêm ý tưởng của bản thân theo ngữ cảnh hoặc tình huống, đề xuất thêm bài tập kiểu bắt buộc hoặc mở rộng.
Những bài tập rèn luyện kỹ năng nghe có đặc điểm bản ngữ hoặc không bản ngữ nhằm phát triển khả năng hiểu ngôn ngữ nói của tiếng Anh.
            Những bài đọc của giáo trình bao gồm các hình thức văn bản khác nhau với các hiện tượng ngôn ngữ và văn hóa đa dạng phong phú.
            Kỹ năng đọc hiểu còn giúp cho sinh viên có điều kiện hỗ trợ và phát triển các năng lực thực hành tiếng khác như : Nói, Nghe, Viết.
            Chúng tôi hy vọng rằng với nội dung hoàn chỉnh của giáo trình sẽ giúp cho quá trình     học gắn liền với thực tiễn của cuộc sống đem lại nhiều hứng thú cho sinh viên.
         
IV. Nội dung chi tiết môn học (Scope and sequence)
        Xem bảng đính kèm
 
V. Học liệu
 
1.      SMART CHOICE – Student book 3
2.   SMART CHOICE – Workbook 3
 
Do đặc thù của hình thức tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ và tính đặc trưng của môn học nên có thể chia làm 2 giai đọan :         Học kỳ 1 (75 tiết = 5 tín chỉ)
                                    Học kỳ 2 (75 tiết = 5 tín chỉ)
 
Cho các họat động thuộc 4 kỹ năng thực hành tiếng và công việc sinh viên cần chuẩn bị trước khi đến lớp, nội dung môn học có thể phân chia cụ thể như sau :
 
Trình độ Trung cấp (Intermediate) (150 periods = 10 credits )
 
Học phần 1 – 75 tiết
 

Skills
Textbooks
Periods
Integrated Skills
Smart Choice 3
Units 1,2,3,4,5
60
Grammar
Materials compiled by the FFL
15

 
Học phần 2 – 75 tiết
 

Skills
Textbooks
Periods
Integrated Skills
Smart Choice 3
Units 7,8,9,10,11
45
Reading
Materials compiled by the FFL
30

 
VI. Yêu cầu :
            Trước tình hình phát triển của xã hội cũng như nhu cầu nâng cao trình độ cần thiết cho việc học ngoại ngữ, nay bộ môn Tiếng Anh không chuyên (TAKC) thuộc Khoa Ngoại Ngữ kiến nghị cải tiến chương trình học tiếng Anh dành cho sinh viên chính qui thuộc các chuyên ngành khác của trường là mức Trung cấp, thay vì là vỡ lòng (VL), sơ cấp (SC), trung cấp (TC) như trước đây, kể từ khóa 2008.
 
Do vậy, yều cầu sinh viên phải tự trang bị kiến thức cơ bản trước khi tham gia đăng ký môn AV1(05 tín chỉ) & AV2 (05 tín chỉ) nhằm giúp sinh viên tiến tới trình độ trung cấp cũng là đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên đạt mức chuẩn về ngoại ngữ khi tốt nghiệp.

Số lần xem trang: 524
Điều chỉnh lần cuối:

Đề cương các môn học theo học chế tín chỉ

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám một bảy một

Xem trả lời của bạn !